Đề xuất tăng phí đăng kí xe mới tại Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội

Bộ Tài chính đã có bản dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu/nộp lệ phí đăng kí biển phương tiện giao thông với đề xuất tăng mức lệ phí đăng kí mới xe ôtô tại hai thành phố đô thị loại 1 là Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội có mức tối đa 20 triệu đồng.

 Với bản dự thảo Thông tư của Bộ Tài Chính dự định sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017 tới đây, hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ có những chi phí liên quan đến sở hữu xe mới tăng cao.

Với bản dự thảo Thông tư của Bộ Tài Chính dự định sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017 tới đây, hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ có những chi phí liên quan đến sở hữu xe mới tăng cao.

Theo đề xuất của Bộ Tài Chính trong dự thảo thông tư mới, cả hai đô thị loại 1 là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh sẽ có mức thu lệ phí đăng ký đối với xe ôtô dưới 10 chỗ (kể cả lái xe) dao động trong khoảng 2 – 20 triệu đồng; mức cụ thể sẽ do Hội đồng Nhân dân hai thành phố này quyết định. Hiện tại, mức thu ở Hà Nội là 20 triệu đồng đối với lệ phí đăng kí và cấp mới biển số xe ôtô dưới 10 chỗ; còn tại Tp Hồ Chí Minh mức thu đã tăng từ 2 triệu đồng lên 11 triệu đồng vào tháng 9/2015.

Đối với xe máy, đáng chú ý là sự thay đổi khi đối với các loại xe có giá trị trên 40 triệu sẽ có mức lệ phí mới thay đổi biên độ lên thành 2 – 4 triệu đồng đối với hai khu vực đô thị lớn nhất cả nước; trong khi đó, các địa phương còn lại đều có những thu cố định tương ứng với từng giá trị của xe.

Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện theo Biểu mức thu như sau:

(Đơn vị tính: đồng/lần/xe)

(*) Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.

Trong khi đó, mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống lần đầu với mức thu là 10% và có thể tăng lên thành 15% tùy theo theo điều kiện thực tế tại từng địa phương nơi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng.

Và kể từ lần nộp lệ phí lần thứ hai trở đi, mức nộp lệ phí trước bạ đối với dòng xe này là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Quy định này nằm trong Nghị định số 140/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2017 tới đây và không phân biệt theo khu vực hay địa phương khác nhau.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *